Čarodejnica

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste nám pomohli a pomáhate zachrániť technické pamiatky našej histórie. 


Venovaním 2 % z Vašej dane za rok 2017 ste umožnili financovanie reštaurovania vzácneho historického návestidla, ktoré sa stane súčasťou expozície. V roku 2013 sme získali do zbierky múzea vzácne mechanické zriaďovacie návestidlo (semafor). Archaicky sa tiež nazývalo poradacie, soraďovacie alebo pošinovacie náveštidlo. Slengovo "ranžírka", "zriaďovačka" či "čarodejnica". 


Slúžilo na riadenie posunu na miestach, kde zoraďovanie vozňov ohrozovalo jazdu vlakov po susedných koľajach. Pomocou neho bolo možné prikázať posunujúcej čate zastaviť posun napr. z dôvodu prejazdu vlaku. Jeho konštrukcia sa postupne vyvíjala ešte pred rokom 1900. Patrí do skupiny návestidiel, pri ktorých nerozhodovala farba návestného znaku ale jeho tvar. V tomto prípade štvorec. Jednou z výhod takéhoto konštrukčného typu je, že návestný znak je viditeľný aj zo zadnej strany návestidla, čo súčasné svetelné návestidlá neumožňujú.  

Posun zakázaný
Posun zakázaný
Posun dovolený
Posun dovolený

Návestidlo umožňovalo vyjadriť dva návestné pojmy a to "Posunovanie zakázané" (modrá farba, návestná doska zvislo alebo modré svetlo) a "Posunovanie dovolené" (biela farba, návestná doska vodorovne alebo biele svetlo). 


Nakoľko pri zníženej viditeľnosti či tme nebol znak dobre viditeľný, museli sa tieto návestidlá osvetľovať petrolejovými lampami pomocou lampášového výťahu. Ten sa spúšťal a vyťahoval ručne na vodiacich tyčiach pomocou hradlovej reťaze cez kladku. Na výťahu boli umiestnené farebné sklenené clony, ktoré sa pohybovali pred svetlom petrolejovej lampy, ktorá bola vybavená okienkom umožňujúcim kontrolu svietenia lampy zo zadnej strany návestidla.  

Konštrukčne sa jedná o kovový stožiar pozostávajúci z mannesmannovej bezšvovej rúry, ktorý nesie všetky súčasti návestidla. Na jeho hornom konci je návestná doska v tvare štvorca postaveného na vrchole. Doska je nitovaná z pásov plechu. Medzery medzi nimi umožňujú znížiť odpor pri vetre. Na stožiari sa nachádza pohon pozostávajúci z pákového systému, ktorý umožňoval samočinné prestavenie návestidla na návesť "Posunovanie zakázané" pri pretrhnutí drôtových ťahadiel. Návestidlo sa obsluhovalo na diaľku pomocou dvojitého drôtovodu, teda sústavy kladiek reťazí a drôtov, ktoré viedli od návestidla až k páke stavadlového prístroja. Ten sa nachádzal v stavadlovom domčeku. Prestavením páky sa pomocou drôtovodu prestavilo aj návestidlo do požadovanej polohy. Takéto návestidlá sa bežne v prevádzke nevyskytovali. Preto sú dnes veľmi vzácne a zháňať náhradné diely je prakticky nemožné.

Počas roku 2018 hodláme naše návestidlo zreštaurovať do funkčného stavu a pripraviť ho pre vonkajšiu expozíciu múzea. Nakoľko sa jedná o nevšednú činnosť rozhodli sme sa ju zdokumentovať. Fotografie budú postupne zobrazovať znovuzrodenie stuhnutej, nekompletnej a poškodenej Čarodejnice, ktorej sa začína nový život.   

Začíname!
Začíname!
Všetky súčasti návestidla sa musia rozobrať pričom sa zisťuje ich použiteľnosť a kompletnosť.
Všetky súčasti návestidla sa musia rozobrať pričom sa zisťuje ich použiteľnosť a kompletnosť.
Povoľovanie plameňom. Je bežné, že mechanizmus, ktorý sa desaťročia nehýbal dokáže korózia tak zaseknúť, že dve súčiastky sa spoja v jednu.
Povoľovanie plameňom. Je bežné, že mechanizmus, ktorý sa desaťročia nehýbal dokáže korózia tak zaseknúť, že dve súčiastky sa spoja v jednu.
Po zohriatí súčastky nasleduje vytĺkanie hriadeľa. Ten však musíme vyrobiť nový.
Po zohriatí súčastky nasleduje vytĺkanie hriadeľa. Ten však musíme vyrobiť nový.
Podarilo sa.
Podarilo sa.
Meranie a dokumentácia dielov, ktoré sa musia dať vyrobiť.
Meranie a dokumentácia dielov, ktoré sa musia dať vyrobiť.
Oklepávanie súčiastok od hrdze a starého náteru vzduchovým náradím.
Oklepávanie súčiastok od hrdze a starého náteru vzduchovým náradím.
Návestná doska. Jedným z konštrukčných nedostatkov lamelových návestných dosiek a ramien je silné korodovanie v miestach, kde sú lamely prinitované k rámu. Odhrdzavené a voľné lamely boli v prevádzke bežné.
Návestná doska. Jedným z konštrukčných nedostatkov lamelových návestných dosiek a ramien je silné korodovanie v miestach, kde sú lamely prinitované k rámu. Odhrdzavené a voľné lamely boli v prevádzke bežné.
Detail návestnej dosky, ktorá sa musí roznitovať.
Detail návestnej dosky, ktorá sa musí roznitovať.
Oklepávanie, hluk, prach, zmrznuté ruky a nekonečná práca. Múzejníci od železa to dobre poznajú.
Oklepávanie, hluk, prach, zmrznuté ruky a nekonečná práca. Múzejníci od železa to dobre poznajú.
Brúsenie lamiel.
Brúsenie lamiel.
Oklepávanie.
Oklepávanie.
Rovnanie pokryvenej histórie. "Víte ono záleží na tom, jak se do toho třískne." (Císařův pekař).
Rovnanie pokryvenej histórie. "Víte ono záleží na tom, jak se do toho třískne." (Císařův pekař).
Hrdza nemá šancu.
Hrdza nemá šancu.
Návestná doska po očistení a narovnaní.
Návestná doska po očistení a narovnaní.
Ohrievanie medených nitov.
Ohrievanie medených nitov.
Teplota "už bude".
Teplota "už bude".
Vkladanie nitu pod dohľadom.
Vkladanie nitu pod dohľadom.
Priťahovanie nitovaných dielov.
Priťahovanie nitovaných dielov.
Hotovo, podarilo sa!
Hotovo, podarilo sa!
Železničné múzeum Stará Turá  |  (c) 2017-2023
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky